Chemarea asociației Porți Deschise este de a fi în serviciul creștinilor persecutați sau discriminați, pentru ca să poată să persevereze în credința lor și în vestirea Evangheliei în pofida împotrivirii. Acest ajutor este pentru oricare creștin, fără a face deosebire de confesiune. El este organizat în strânsă colaborare cu bisericile locale în funcție de nevoi și de urgență.

Acesta se bazează pe o viziune în trei puncte:

1. A consolida Biserica, trupul lui Hristos, acolo unde ea suferă de persecuție sau restricții, răspunzând la nevoi ca și Biblii, material, pregătire biblică și ajutor concret.

2. A pregăti Biserica din regiuni instabile sau amenințate ca să facă față la o persecuție iminentă și a o încuraja să persevereze în vestirea evangheliei.

3. A informa și mobiliza Biserica din lumea liberă pentru ca să fie solidară cu Biserica persecutată, stiind că “dacă un mădular suferă, toate celelalte mădulare suferă cu el” (1 Corinteni 12:26)

Porți Deschise se angajează să vorbească pentru cei care sunt fără voce, să informeze bisericile despre soarta creștinilor persecutați, să trezească la o mijlocire în favoarea lor, să finanțeze prin donații și să coordoneze proiecte pentru a le veni în ajutor.