În fiecare an, Porți Deschise publică “Indicele său mondial de persecuție”. Această unealtă este utilizată de Porți Deschise pentru a măsura evoluția, extinderea și intensitatea persecuție creștinilor în lume. 

Indicele, bazat pe opinia experților, este încrucișat cu diferite surse pentru a garanta obiectivitatea lui. Experții consultați sunt pe deoparte cercetători specializați din cadrul Porți Deschise și experți externi. 

Presiuni și acte violente

Indicele face o distincție clară între două forme principale de persecuție: presiunile și actele violente.

Dacă actele violente atrag în mod special atenția, în realitate, presiunile sunt forma de persecuție care destabilizează cel mai mult creștinii. Dacă violența și intensitatea actelor violente care îi vizează pe creștini pot fi măsurate cantitativ, pentru a măsura presiunile exercitate împotriva creștinilor trebuie utilizate alte unelte de măsură.

Procesul persecuției

Persecuția este un proces care se sprijină pe trei tipuri de “motoare”:

1. Tribalismul exclusiv tinde a forma o societate omogenă. “Ceilalți” sunt excluși din grup și considerați ca și ființe inferioare, inumani sau infideli. Actele cele mai amorale sunt permise împotriva lor. O componentă religioasă individuală este predominantă în acest impuls.

2. Secularismul extrem vrea să sufoce orice individ care nu aderă la ideologia profană a societății. Principalele mecanisme sunt asuprirea comunistăa și secularismul intolerant. În final, statul controlează acest proces.

3. Puterile abuzive caută să concentreze toate resursele în profitul unui mic grup de oameni sau unui individ și utilizează atât mijloace legale cât și ilegale pentru a ajunge la scopul lor. Puterile abuzive sunt cauzate în mod principal de totalitarism paranoic sau de un sistem corupt șsi necesită cooptarea între liderii politici și șefii de clan.