INDICE 2023 ─ METODOLOGIE

Indicele Global de Persecuție este instrumentul folosit de Open Doors pentru a măsura evoluția, amploarea și intensitatea persecuției creștinilor din întreaga lume.

Indexul este rezultatul unei munci meticuloase. Încă din 1992, am adunat informații dintr-o mare varietate de surse, atât religioase, cât și laice.

Metodologia a fost complet revizuită în 2012 și a suferit o serie de ajustări în 2013 și 2016.

 • Verificăm și confruntăm informațiile de pe teren cu cele diseminate de alte instituții sau oranizații (presă, institute de cercetare, alte ONG-uri etc.).
 • Comparăm un număr mare de chestionare pe care le trimitem persoanelor din interiorul și din afara țării.
 • Evaluăm și clasificăm țările pe baza informațiilor colectate și analizate.

O ANALIZĂ A DIFERITELOR COMPONENTE ALE PERSECUȚIEI

Evidențierea violenței opresiunii în viața de zi cu zi

Indicele face o distincție clară între două forme principale de persecuție: pe de o parte, violența fizică și materială, iar pe de altă parte, violența opresiunii cotidiene.

Prima formă de persecuție este mai ușor de măsurat decât cea de-a doua, deoarece atrage atenția  prin numărul de persoane ucise, numărul de biserici incendiate, numărul de fete răpite etc.

Cu toate acestea, cea de-a doua formă de persecuție este cea care provoacă cele mai multe suferințe și care distruge comunitățile creștine pe termen mai mult sau mai puțin lung (încălcarea drepturilor fundamentale, cum ar fi accesul la apă, discriminarea pe piața muncii, respingerea de către membrii familiei etc.).

Pentru a măsura această a doua formă de persecuție, care trece adesea neobservată, sunt necesare instrumente specifice. Noi numim aceste instrumente sfere de persecuție.


SFERELE DE PERSECUȚIE

Indicele definește cinci sfere distincte pentru măsurarea violenței opresiunii zilnice suferite de creștini:

PRESIUNE

 1. Viața privată sau domeniul «forum internum». Intruziunea persecutorului în conștiința victimei sau a individului?
 2. Viața de familie, unde persecutorul caută să oprească perpetuarea credinței.
 3. Viața socială, care are o mare importanță în țările în care cartierele și satele au o populație omogenă.
 4. Viața civilă și posibilitaea creștinilor de a participa sau nu la viața publică.
 5. Viața eclezială și restricțiile care se aplică creștinilor în calitate de comunitate.

ACTE VIOLENTE

Această evaluare este completată de violența fizică și materială suferită de creștini pe o perioadă de un an, care se încheie la 30 septembrie, înainte de publicarea indicelui. Aceste acte pot afecta una sau mai multe dintre cele cinci sfere.


UN STUDIU AL PROCESELOR IMPLICATE ÎN PERSECUȚIE

Motoarele

Persecuția este un proces bazat pe trei tipuri de forțe motrice: tribalismul exclusivist, secularismul extrem și puterile abuzive. Aceste motoare alimentează nouă mecanisme diferite responsabile de persecutarea creștinilor. Aceste mecanisme diferite sunt, la rândul lor, activate de douăsprezece tipuri de instigatori.

 • Tribalismul exclusivist, sau «tribalismul de grup», tinde să formeze o societate omogenă. «Ceilalți» sunt excluși din grup și sunt considerați inferiori, inumani sau infideli. Împotriva  lor sunt orientate cele mai amorale acte de persecuție.
 • Secularismul extrem caută să înlăture pe oricine care nu aderă la ideologia seculară a scepticismului și a anticlericalismului. Principalele mecanisme ale secularismului extrem sunt opresiunea comunistă și secularismul intolerant. În cele din urmă, statul controlează acest proces.
 • Puterile abuzive caută să concentreze toate resursele în beneficiul unui grup mic sau al unui individ și utilizează atât mijloace legale, cât și ilegale pentru a-și atinge scopurile. Puterile abuzive sunt, în principal, rezultatul unor sisteme totalitare sau corupte care necesită cooptarea  liderilor politici și a șefilor de clan. Această situație duce adesea la persecutarea creștinilor, chiar dacă acesta nu reprezintă neapărat scopul inițial.

Mecanismele

Indicele clasifică nouă mecanisme diferite responsabile de persecutarea creștinilor. Foarte des, mai multe mecanisme sunt implicate în persecuția creștinilor.

Un mecanism specific, preeminent, permite altor mecanisme să se dezvolte.

Instigatorii

Instigatorii persecuției sunt grupuri sau indivizi conduși de diverși factori menționați mai sus.

Indexul enumeră douăsprezece tipuri diferite de instigatori. Aceștia își pot uni forțele pentru a crea un mecanism:

 1. Funcționari publici locali, regionali și naționali
 2. Liderii de grup sau de clan
 3. Clerici din religii necreștine
 4. Clerul creștin
 5. Grupuri religioase violente
 6. Grupuri de presiune ideologică
 7. Persoane din societatea civilă, mulțimi
 8. Familia (în sensul cel mai larg)
 9. Partide politice locale și naționale
 10. Grupuri revoluționare sau paramilitare
 11. Carteluri, clanuri și rețele de crimă organizată
 12. Organizații multilaterale (de exemplu, ONU) și ambasade

O CĂUTARE BAZATĂ PE MAI MULTE CRITERII: GRILA DE PUNCTE

O căutare preliminară este efectuată cu ajutorul unui instrument numit Rapid Appraisal Tool, care combină căutările pe internet cu diverse alte surse. În funcție de rezultate, se efectuează cercetări suplimentare pentru a determina dacă este sau nu necesară o investigație aprofundată. În caz afirmativ, se trimit chestionare de indexare experților interni și externi însărcinați cu evaluarea țării în cauză.

Informațiile adunate sunt apoi grupate și comparate pentru a se ajunge la un număr de puncte care vor decide clasamentul țării în cadrul indicelui. Astfel, cele 50 de țări în care creștinii sunt cel mai grav persecutați sunt clasate una în raport cu cealaltă:

 • Persecuție extremă: între 81 și 100 de puncte. În aceste țări, este absolut imposibil să îți practici credința. Bisericile sunt fie interzise, fie atât de strict controlate încât nu au libertate de exprimare. Simplul fapt de a fi creștin este sinonim cu persecuția.
 • Persecuție foarte puternică: între 61 și 80 de puncte. În aceste țări, este atât de periculos să îți practici credința încât majoritatea creștinilor se tem să își dezvăluie creștinismul. În unele cazuri, doar anumite regiuni ale țării sunt afectate de persecuție. În aceste regiuni, împotriva creștinilor se desfășoară campanii violente pe termen lung.
 • Persecuție puternică: între 41 și 60 de puncte. În aceste țări, Biserica este tolerată și se bucură de un anumit grad de libertate. În viața dezi cu zi însă creștinii care se evidențiaza prin ceva anume sunt luați în vizor, bisericile sunt sever restricționate, iar cultura țării rămâne în mare parte ostilă creștinilor. În special, creștinii sunt discriminați în ceea ce privește accesul la educație și la locuri de muncă. În unele țări, persecuția este severă, dar limitată la anumite zone geografice.

UN DOCUMENT UMAN

Indexul nu este doar o colecție de cifre, ci și un document «uman», care reflectă viețile a milioane de creștini. Scopul principal al Indexului Global al Persecuției creștine este de a ne ajuta să determinăm în ce țări ar trebui să ne concentrăm sprijinul pentru creștinii persecutați.

Acest indice este publicat și pentru a încuraja mai multe persoane, asociații și instituții să analizeze mai atent viața și nevoile creștinilor persecutați, astfel încât să se poată dezvolta strategii mai bune pentru a-i ajuta.